Fyrirtæki sem geyma, nota eða framleiða hættuleg efni þurfa að hafa viðbragðsáætlun til að fylgja ef slys eiga sér stað og æfingar í framkvæmd hennar ættu að fara fram a.m.k. tvisvar á ári. Viðbragðsáætlun þarf að tilgreina hver á að gera hvað, sem dæmi:

  • hver á að sjá um rýmingu á húsnæðinu
  • hverja þarf að láta vita, hver gerir það og hvernig
  • hvaða hlífðarbúnaður er á staðnum, hver á að nota hann og hvernig
  • hver á að sjá um að loka öllum hurðum að svæðinu
  • hver á að láta 112/slökkvilið vita
  • hver á að sjá um samskipti við slökkviliðið þegar það kemur á vettvang

 

Tilkynna þarf starfsfólki um þær hættur sem eru til staðar í fyrirtækinu vegna hættulegra efna og alls ekki gera lítið úr þeim möguleika að slys geti átt sér stað. Hversu hættulegt efnið er fer eftir ýmsu, t.d. efnasamsetningu þess, hvernig það hagar sér þegar það kemst í snertingu við vatn eða andrúmsloft, í hvaða magni það er og við hvaða aðstæður það er geymt, flutt eða notað.

Gastegundir dreifast t.d. á sekúndubroti, eða á örfáum sekúndum, út í andrúmsloftinu, vökvar þurfa ekki nema nokkrar mínútur til að dreifast á yfirborðinu en það getur tekið margar klukkustundir fyrir mengandi efni að komast í gegnum jarðveg. Gott væri að hafa tiltækan lista með UN eða CAS númerum allra efna sem finnast í viðkomandi húsnæði. Listann mætti geyma í hólki við framdyr (og bakdyr) þar sem auðvelt er að nálgast hann og það þyrfti að uppfæra hann reglulega ef hann á að koma viðbragðsaðilum að gagni.

Hættuleg efni hafa fjórar leiðir til að komast inn í líkamann; í gegnum öndunarfæri, húð, munn og með því að sprautast inn í líkamann. Upptaka í gegnum öndunarfærin er algengasta leiðin og sú sem veldur oftast bæði skammtíma og langtíma heilsufarsvandamálum.