Slökkviliðsstjóri skal gefa út eftirlitsáætlun ársins þar sem gerð er grein fyrir því hvaða mannvirki, lóðir og starf¬semi í hverju sveitarfélagi munu sæta eldvarnaeftirliti það árið á höfuðborgarsvæðinu.

Forsendur fyrir árlegri eftirlitsáætlun SHS

Við val á eftirlitsaðferð skal horfa til öryggis fólks og dýra. Notkunarflokkur húsnæðis skal vera ráðandi í valinu en hann lýsir einstaklingsáhættu þeirra sem í því dveljast. Ákvörðun notkunarflokks ræðst einkum af því hvort fólk sé staðkunnugt í húsnæði, hvort það sofi þar eða ekki og hvort það geti sjálft bjargað sér úr því við eldsvoða. Ef húsnæði innan sama mannvirkis er í mismunandi notkunarflokkum og deilir flóttaleiðum eða áhættum, skulu eld¬varnir miðast við þarfir hæsta notkunarflokks í viðkomandi mannvirki.

Við mat á eftirlitsaðferðum og skoðunarskyldu byggir slökkviliðsstjóri á lögum um brunavarnir nr. 75/2000 og bygg­ingarreglugerð nr. 112/2012 með síðari breytingum, en einnig á eftirfarandi reglugerðum:

  • Reglugerð um eldvarnir og eldvarnareftirlit nr. 723/2017
  • Reglugerð um eftirlitsreglur hins opinbera nr. 812/1999

Eftirlitsaðferðir SHS

Eftirlitsaðferðir SHS sem eftirlitsstjórnvalds hafa það að markmiði að opinber afskipti verði eins takmörkuð og unnt er. Því verður dregið úr beinni ábyrgð hins opinbera á eftirliti en þess í stað lögð áhersla á ábyrgð eigenda og forráðamanna sem eftirlit beinist að og að aðilar nýti sér rafrænar lausnir.

Samkvæmt 10. gr. reglugerðar um eldvarnir og eldvarnareftirlit nr. 723/2017 skal eigandi sjá til þess að bruna¬öryggi mannvirkja, lóða og starfsemi sé skjalfest. Skjalfesting skal ná til tæknilegra atriða og skipulags¬þátta, þ. á m. reglna um viðhald, þjálfun, æfingar og innra eftirlit. Sé eigandi ekki sjálfur notandi mannvirkis eða lóðar skal forráðamaður sjá til þess að skjalfesta skipulagsþætti öryggismála.

Skjalfestingin skal vera aðgengileg eldvarnaeftirliti slökkviliðs og rafræn auk þess sem slökkvilið getur krafist ítar¬legri gagna. Rafræn skjalfesting öryggis af hálfu allra aðila er forsenda þess að SHS geti haldið utan um verkefnið og áfram stuðlað að viðunandi eldvörnum á höuðborgarsvæðinu. Jafnframt verður fræðsla til eigenda og forráðamanna húsnæðis um eldvarnir og eftirlit með þeim að vera í boði.

Eftirfarandi þrjár eftirlitsaðferðir eru ráðandi:

Skjalfesting öryggis IGagnkvæm upplýsingaskylda eigenda og forráðamanna og rafræn skjalfesting þeirra á öryggi, að beiðni SHS eða að eigin vali.
Skjalfesting öryggis IISkipulagt og reglubundið eigið eldvarnaeftirlit eigenda og forráðamanna og rafræn skjal¬festing öryggis, sem skal aðgengileg eldvarnaeftirliti SHS.
SkoðunBein eldvarnaskoðun af hálfu SHS sem skjalfest er rafrænt.

Slökkviliðsstjóri getur einnig ákveðið að framkvæma átaksverkefni þar sem slökkviliðið skoðar eingöngu einn eða fleiri þætti brunavarna í ákveðnum tegundum og/eða notkunarflokkum mannvirkja.

Slökkviliðsstjóri heldur rafræna skrá um hvaða mannvirki, lóðir og starfsemi á hans starfssvæði falla undir skoðunarskyldu og ákvæði um skjalfestingu öryggis I og II, auk þess húsnæðis sem skoðað verður árlega.

Eldvarnaeftirlit

Eldvarnaeftirlit slökkviliðsins er byggt upp á rafrænan hátt þar sem skjalfestingu öryggis og skoðun á staðnum er beitt samkvæmt eftirfarandi forsendum.

Skjalfesting öryggis

Við mat á skyldu til skjalfestingar öryggis er fyrst og fremst miðað við 10. gr. reglugerðar um eldvarnaeftirlit. Hún fjallar um þá ábyrgð eiganda að skjalfesta öryggi sinna mannvirkja og lóða. Einnig er tekið fram að skjalfesting skuli ná til tæknilegra atriða og skipulagsþátta, þ. á m. reglna um viðhald, þjálfun, æfingar og innra eftirlit. Sé eigandi ekki sjálfur notandi mannvirkis eða lóðar skal forráðamaður sjá til þess að skjalfesta skipulagsþætti öryggismála. Eigandi getur þó ekki takmarkað ábyrgð sína skv. reglugerð um eldvarnir og eldvarnaeftirlit með samningum.

Skjalfesting öryggis I

Þessi eftirlitsaðferð er notuð þar sem brunavarnir eru frekar einfaldar og er beitt á

  • notkunarflokk 1, óháð stærð,
  • notkunarflokk 2, allt að 1.000 fermetrum,
  • notkunarflokk 3, óháð stærð.

Skjalfesting öryggis II

Þessi eftirlitsaðferð er notuð þar sem brunavarnir eru flóknari og eftirlit með þeim er m.a. framkvæmt af viðurkenndum eftirlits- og þjónustuaðilum brunavarna. Aðferðin er einnig valin ef ætla má að fólk sem dvelur í viðkomandi húsnæði þekki ekki til flóttaleiða við eldsvoða. Þessari aðferð er beitt á

  • notkunarflokk 1, óháð stærð, þar sem skjalfest öryggi I á ekki við,
  • notkunarflokk 2, allt að 1.000 fermetrum, þar sem skjalfest öryggi I á ekki við.

Skoðun og skjalfesting öryggis

Við mat á skoðunarskyldu og ákvörðun á tíðni skoðana er fyrst og fremst miðað við 19. grein reglugerðar um eldvarnaeftirlit. Hún fjallar um að eldvarnaeftirlit slökkviliða skuli haft með mannvirkjum, lóðum og starfsemi þar sem eldhætta getur skapast og ógnað lífi, heilsu, umhverfi og eignum. Einnig fjallar hún um hvaða mannvirki, lóðir eða starfsemi séu skoðunarskyld af hálfu eldvarnaeftirlits slökkviliðs eða eftir atvikum háð eigin eftirliti eiganda.

Allar eignir sem eru skoðaðar af eldvarnaeftirliti slökkviliðsins skulu einnig skjalfesta öryggi mannvirkisins samkvæmt 10. gr. reglugerðar um eldvarnaeftirlit.

Skoðun og skjalfesting öryggis II

Þessi eftirlitsaðferð er notuð þar sem brunavarnir eru flóknar og/eða umfangsmiklar og er eftirlit framkvæmt af viðurkenndum eftirlits- og þjónustuaðilum brunavarna. Val á aðferð getur einnig tekið mið af miklum mannfjölda, af því hvort sofið sé í viðkomandi húsnæði, hvort fólk sem þar er þekki flóttaleiðir og hvort það geti sjálft bjargað sér í öryggi við eldsvoða. Þessari aðferð er beitt á

  • notkunarflokk 2, 1.000 fermetra og stærri, skal skoða fjórða hvert ár,
  • notkunarflokka 4, 5 og 6, óháð stærð, skal skoða einu sinni á ári,
  • sérstakar áhættur samkvæmt brunavarnaáætlun, skal skoða einu sinni á ári.

Eftirlitsáætlun SHS 2021

Hér má sjá lista yfir þau mannvirki, lóðir og starf­semi á höfuðborgarsvæðinu sem munu sæta eldvarnaeftirliti árið 2021.