Helstu verkefni

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins (SHS) sinnir slökkvistarfi samkvæmt lögum um brunavarnir nr. 75/2000 en aðstoðar jafnframt önnur slökkvilið í landinu þegar eftir því er leitað. Einnig sinnir SHS eldum í skipum við land og á hafi úti þegar svo ber undir, ásamt fjölmörgum öðrum verkefnum. Auk þjálfunar til slökkvistarfa eru menn því þjálfaðir í akstri, reykköfun, sjóköfun, sjúkraflutningum, eiturefnaköfun, björgun úr bílflökum með klippum, verðmætabjörgun og til annarra tilfallandi starfa. Á meðal helstu verkefna SHS má nefna:

  • Slökkvistarf
  • Sjúkraflutninga
  • Forvarnir og eldvarnaeftirlit
  • Björgun vegna umferðaróhappa
  • Viðbrögð við mengunaróhöppum
  • Björgun fólks úr sjó og vötnum
  • Björgun fólks utan alfaraleiða
  • Almannavarnir
  • Verðmætabjörgun
  • Tilfallandi aðstoð við almenning

Slökkvistarf og sjúkraflutningar

Slökkviliðsmenn sinna jafnframt sjúkraflutningum. Þannig sinnti slökkviliðið rúmlega 26.000 útköllum vegna sjúkraflutninga árið 2013, sem voru í kringum 95% allra útkalla SHS. Það er því nauðsynlegt að starfsmenn liðsins hljóti fjölbreytta þjálfun til að gegna þessum ólíku störfum og ekki síður þjálfun í að nota þann sérhæfða búnað sem verkefnin krefjast.

Björgun úr bílflökum

Þegar harðir árekstrar verða skemmast farartæki stundum það mikið að ekki er hægt að ná fólki út nema með því að klippa farartækið utan af því. Þá er slökkviliðið kallað út en slökkvibílarnir eru með sérstakar klippur, glennur og annan búnað til að sinna þessu hlutverki.

Slökkvistarf í skipum

Þegar eldur kemur upp í skipi á hafi úti skapast mjög hættulegar aðstæður um borð. SHS hefur sinnt slökkvistarfi í skipum í samstarfi við Landhelgisgæsluna sem flytur slökkviliðsmenn ásamt búnaði með þyrlum eða skipum. Hlutverk slökkviliðsmanna er bjarga áhöfn skipsins og ráða niðurlögum eldsins. Mjög hættulegt er að fara um borð í skip þar sem eldur er laus og þessvegna eru haldnar sérhæfðar æfingar til þess að þjálfa slökkviliðsmenn í að fást við eld í skipum.

Sjóköfun

Slökkviliðið sinnir björgun úr sjó og vatni og hefur því yfir að ráða öflugum hópi leitar- og björgunarkafara. Kafarar SHS eru einnig slökkviliðs- og sjúkraflutningamenn og standa vaktir sem slíkir en eru ávallt tilbúnir í köfun ef slíkt útkall kemur. Í fyrstu viðbragðslínu hjá SHS er sérútbúinn bíll til köfunar. Í honum er útbúnaður fyrir þrjá kafara, útbúnaður fyrir lyftipoka, aðflutt loft og til uppsetningar á leitarkerfum. Að auki er SHS með uppsettan búnað tilbúinn á slökkvistöðinni í Skógarhlíð til þess að klæða og útbúa 12 kafara í aðgerðir.

Hluti af símenntun kafaranna er að stunda köfun einu sinni í mánuði og sitja árlega tveggja daga námskeið. Á námskeiðunum eru allir kafararnir kallaðir saman, gerðar verklegar æfingar og þeim kynntar nýjungar. Einnig er lögð áhersla á að þjálfa þá starfsmenn sem ekki eru kafarar í að vinna með köfurum og umgangast köfunarbúnaðinn. Sú þjálfun fer venjulega fram á vöktunum. SHS hefur haldið námskeið í atvinnuköfun í samvinnu við sérsveit ríkislögreglustjóra og Landhelgisgæsluna sem eru sex vikna löng og kennd samkvæmt reglugerð um köfun nr. 535/2001 og kröfum Siglingastofnunar.

Verðmætabjörgun

Þó líf og heilsa skipti að sjálfsögðu mestu máli hafa verðmæti líka mikla þýðingu í lífi einstaklinga og umhverfi. Slökkviliðið sinnir því líka verðmætabjörgun og verndun eigna þegar hættuástand skapast. Starfið felst í því að koma í veg fyrir, eða draga úr tjóni á bæði verðmætum og eignum eins og kostur er með því að gera viðeigandi ráðstafanir. Besta vörnin gegn tjóni er þó alltaf góðar forvarnir.

Björgun utan alfaraleiða

Hjá slökkviliðinu er starfræktur landflokkur sem sinnir björgun utan alfaraleiða. Flokkurinn er skipaður slökkviliðs- og sjúkraflutningamönnum sem jafnframt hafa menntun og reynslu í fjallamennsku og björgun utan alfaraleiða. Flokkurinn er vel búinn tækjum og búnaði til fjallamennsku og björgunar. Einnig er sjúkrabúnaður flokksins viðamikill líkt og í sjúkrabílum slökkviliðsins. Með stofnun landflokks SHS var stigið stórt skref í að auka bráðaþjónustu við þá fjölmörgu íbúa höfuðborgarsvæðisins sem stunda útiveru utan alfaraleiða.